Bränneriet
Bränneriet nämndes första gången på 1100-talet i historieböckerna. Det har bara under en kort period varit brännvinsbränneri, dessförinnan har det använts till flera andra ändamål så som svinstia, lager för mat och spannmål. Det är den äldsta delen som står kvar om än i renoverat skick, senast i början av 1980-talet när Broddarps hembygdsförening hjälpte till och renoverade taket.